Innehållsförteckning - Våra dokument

1. Tankesmedjan Seniorkrafts historia

2. Mål och policy dokument

3. PM inom prioriterade områden

4. Samtal med politiska partier och intresseorganisationer

5. Brev till politiska partier

6. Rapporter från våra evenemang

7. Lästips


1. Tankesmedjan Seniorkrafts historia2. Mål och policydokument


3. PM inom prioområden


 4. Samtal med politiska partier mm


 5 Brev till politiska partier


  6. Rapporter från våra evenemang 


  7. Lästips